EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

News

Further cuts

Tuesday, 2 September, 2014

Due to further cuts in the Welsh for Adults by the Welsh Government further cuts must be made to our provision. You're very welcome to contact the Welsh for Adults Centre if you have any questions or queries on 02920 874 710.
Here's a list of the courses that have been cancelled:

CDM037
CDM038
CDM039
CDM041
CDM019
CDM031
CDS011
CDC016
CDU005
CDH010
CDH011

"It's a Challenge but it's Fun!"

Thursday, 21 August, 2014

Here's an interview with Joella Price, Learner of the Year Award 2014 at the National Eisteddfod Llanelli who has been learning Welsh at the Welsh for Adults Centre Cardiff and the Vale of Glamorgan for some years.

Where do you come from originally? How do you feel after winning the Learner of the Year Award?

I come from Port Talbot originally. I'm having loads of attention from my friends, people in work and even people I don't now after winning - it's great to hear that I have inspired people to learn - I like helping people.

Toriadau / Cuts

Friday, 15 August, 2014

Oherwydd toriadau pellach diweddar yng nghyllid Cymraeg i Oedolion gan Lywodraeth Cymru rydym wedi gorfod gwneud y penderfyniad i ganslo rhai dosbarthiadau. Rydym yn disgwyl clywed newyddion pellach am sefyllfa staffio’r Ganolfan felly mae’n bosibl y bydd rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Cadwch lygad ar y wefan am fwy o fanylion neu mae croeso i chi gysylltu â’r Ganolfan.

Dyma restr o’r cyrsiau sydd wedi eu canslo hyd yn hyn:
CDM018
CDS001
CDS008
CDS033
CDC011
CDH007
CDH008

CDU005 (Wedi newid i unwaith yr wythnos)

Success and Celebrations at Welsh Learners Annual Awards Ceremony – 5 winners, with 5 different reasons for learning Welsh

Friday, 18 July, 2014

Learners from all over Cardiff and the Vale came together on Thursday 17th July 2014 to celebrate completing their Welsh courses for the year at the Cardiff and the Vale Welsh for Adults Centre Annual Awards Ceremony at Aberdare Hall, Cardiff University.

All of the learners who attended the ceremony, hosted by Hywel Gwynfryn, were presented with a certificate for their success over the year. An award was also given to one learner on each level for their outstanding achievements over the past year. These were six learners with six very different reasons for learning Welsh.

Map of Patagonia

3 SWYDD - Swyddog Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia / 3 JOBS - Welsh Development Officer in Patagonia

Wednesday, 9 July, 2014
You Said We Did - Short synopsis of the story below

You said We did

Saturday, 6 September, 2014

Ymateb i Banel Llais y Dysgwr 09/06/14

(English below)

Gareth Kiff – Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol

Llawer o ddiolch i bawb a fynychodd y cyfarfod uchod ac wrth gwrs i'r rhai ohonoch sydd wedi anfon eich sylwadau ataf drwy e-bost. Mynychodd 17 o gynrychiolwyr dosbarth y cyfarfod ac anfonodd rhyw 24 ohonoch sylwadau i mi. Yr wyf yn gwerthfawrogi’ch cymorth ac rwy'n siŵr y bydd eich sylwadau yn helpu i sicrhau bod y profiad dysgu ar gyfer ein holl ddysgwyr hyd yn oed yn well y flwyddyn nesaf.

Wynne Evans yn dod i fore coffi'r Mochyn Du!

Friday, 20 June, 2014

The famous and talented opera singer and presenter, Wynne James, will be joining the Coffee Morning at the Mochyn Du on July 15, which is during Tafwyl week. This will be a great opportunity to meet lots of learners from all levels and a chance to enjoy asking the "Go Compare" star some questions.

The session will take place between 11.00 and 12.30 in the Mochyn Du.

Welsh for Adults Centre learner on Cariad@Iaith

Friday, 6 June, 2014

Behnaz Akhgar, a learner who's taught by the Welsh for Adults at the BBC, is taking part in the programme Cariad@Iaith. To learn more about her and the programme, please follow the link below:

http://www.s4c.co.uk/cariadatiaith/e_index.shtml

Joella Price has been shortlisted for the Learner of the Year Award 2014

Monday, 2 June, 2014

Joella Price, who has been learning with the Welsh for Adults Centre Cardiff and the Vale of Glamorgan since 2012 has been shortlisted for the National Eisteddfod Learner of the Year 2014 Award. She won the Learner of the Year Advanced Level award in the Welsh for Adults Cardiff and the Vale of Glamorgan ceremony last summer.

The Learner of the Year Award Evening will be held at Stradey Park on Wednesday 6th August 2014. We wish her all the best on the night! To read more about her, please go to the link below:

Pen-blwydd Poenus Pete – Comedi newydd sbon i’r teulu cyfan / A Welsh language comedy for all the family

Friday, 30 May, 2014

Pen-blwydd Poenus Pete gan Theatr Iolo– Comedi newydd sbon i’r teulu cyfan.

Comedi ddisglair, frathog a beiddgar sy’n edrych ar ddynameg teulu gan yr awdur adnabyddus Gary Owen.

Mae ’na deulu – Mam, Dad, dau o blant a Cadi y gath. Mae Dad yn dweud nad yw eisiau unrhyw ffwdan ar ei ben-blwydd. Felly mae Mam yn ei gymryd ar ei air: Wnaeth hi a’r plant DDIM BYD ar gyfer pen-blwydd Dad.

Pages