EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Diwrnod di-gar / Car-free day

Friday, 16 September, 2016
Map

Mae Cyngor Caerdydd yn cau Plas y Par ar nos Fercher y 21 o Fedi a Dydd Iau y 22 o Fedi.  Mae'n bosib bydd hyn yn effeithio arnoch yn cyrraedd eich dosbarth.  Gweler y map am fanylion.

 

Cardiff Council are closing Park Place on Wednesday 21st and Thursday 22nd September.  This may impact travel to and from your class.  Please see the map for details.