EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Cymraeg i’r Teulu

Mae’r cyrsiau Cymraeg i’r Teulu wedi eu teilwra i alluogi rhieni, aelodau teulu, ffrindiau ac unrhywun sy’n gweithio gyda phlant i ddysgu a deall plant wrth iddyn nhw siarad Cymraeg. Maen nhw'n wahanol i gyrsiau eraill gan eu bod yn llawn geirfa, patrymau iaith, caneuon a gweithgareddau sydd wedi eu teilwra i’ch helpu chi i gyfathrebu gyda’ch plentyn yn y Gymraeg.

Mae’r cyrsiau wedi eu hanelu at ddechreuwyr pur ac maen nhw'n ffocysu ar yr elfen hwyl o ddysgu. Cynhelir cyrsiau Cymraeg i’r Teulu, fel rheol, unwaith yr wythnos ac mae’n cymryd dwy flynedd i gwblhau’r cyrsiau. Prif nod y cyrsiau yw galluogi oedolion i ddefnyddio eu Cymraeg gyda phlant. Mae’r cyrsiau yn ffocysu ar yr isod er mwyn cyflawni hyn:

· Ailadrodd
· Darllen
· Canu
· Chwarae gemau
· Dysgu gorchmynion syml, cyfarchion a llawer mwy

Sylwch fod cost ychwanegol ar gyfer y cwrslyfrau, deunydd sain a'r llyfr gweithgareddau.

Please note there is an additional charge for the course book, audio files and activity book.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am gyrsiau Cymraeg i'r Teulu fesul lefel cliciwch yma, cysylltwch â’r Ganolfan ar 029 2087 4710 / info@learnwelsh.co.uk

Cymraeg - Feature Menu