EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Gwnewch beth dych chi'n fwynhau yn Gymraeg!

dydd Mercher, 14 Rhagfyr, 2016

Gwnewch beth dych chi'n fwynhau yn Gymraeg!

Beth dych chi'n hoffi ei wneud yn eich amser hamdden?  Dych chi'n hoffi chwarae chwaraeon, actio neu fynd i'r theatr? Beth am wneud y pethau hyn trwy gyfrwng y Gymraeg?

Rygbi i Ferched

Mae Tîm Merched CRCC yn chwilio am chwaraewyr newydd!

Ymunwch gyda chriw cymdeithasol o ferched 18+ sy'n dysgu sgiliau rygbi a magu ffitrwydd!  Does dim angen profiad blaenorol.  Mae sawl gêm gyfeillgar yn cael ei threfnu yn ystod y tymor a bydden nhw'n dwlu ar groesawu chwaraewyr a chefnogwydd newydd.

Bydd yr ymarfer nesaf ar ddydd Mercher yr 11eg o Ionawr yng Nghlwb Rygbi Glamorgan Wanderers am 18.30-20.00.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'w tudalen Facebook: https://www.facebook.com/groups/758161534314801/

Theatr - Actio

Dych chi'n hoffi actio? Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn chwilio am gast cymunedol i ddod â drama glasurol Shakespeare yn fyw, gyda chyflwyniad o Macbeth yn y Gymraeg am y tro cyntaf.  Dyma gyfle i fod yn rhan o brofiad arbennig mewn lleoliad anhygoel!

Bydd y ddrama yn cael ei pherfformio yng Nghastell Caerffili yn Chwefror 2017.  Bydd hefyd yn cael ei darlledu'n fyw i ganolfannau ar draws Cymru.  Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Llinos Jones - llinosjones@theatr.com / 01267 245612

Maen nhw'n chwilio am:
Menywod a Dynion 18 - 65 oed
Bechgyn 11 - 15 oed

Cynhelir bob ymarfer yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni - Y Gwyndy.  Ceir gwybodaeth bellach yma.

Ymweld â'r Theatr

Bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno cynhyrchiad safle-benodol Theatr Genedlaethol Cymru o glasur Shakespeare wedi ei gyfieithu o'r newydd i'r Gymraeg gan y diweddar Gwyn Thomas.

Mae'r cast yn cynnwys Richard Lynch (Pobol y Cwm, Y Gwyll) fel Macbeth, a Ffion Dafis (Byw Celwydd, Rownd a Rownd) fel ei wraig ddi-drugaredd.  Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd.

Castell Caerffili 7-18 Chwefror 2017
Darllediad Byw i Ganolfan Chapter ar ddydd Mawrth 14 Chwefror, 2017

Ymwelwch â'r wefan am fwy o wybodaeth ac i brynu tocynnau.

Menter Caerdydd

Mae Menter Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd i ddarparu gweithgareddau hamdden wythnosol yn Gymraeg i oedolion yng Nghaerdydd.  Gallech chi wneud Pilates yn Gymraeg neu ddysgu i ganu'r Ukulele.  Ymwelwch â'u wefan i ddod o hyd i rywbeth sy'n apelio atoch chi.

 

Gyda chymaint o weithgareddau gwahanol ar gael yn Gymraeg yng Nghaerdydd, beth am wneud adduned blwyddyn newydd i geisio rhywbeth newydd?

 

 

 

Cymraeg - Feature Menu