EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Sadwrn Siarad yr Hydref

dydd Llun, 24 Hydref, 2016

Sadwrn Siarad yr Hydref

Ddydd Sadwrn 22 Hydref, daeth tua 50 o ddysgwyr i ymarfer eu Cymraeg yn Sadwrn Siarad cynta'r flwyddyn.

Rhannwyd y dysgwyr yn bedwar grŵp: Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch.  Cafodd y dysgwyr Mynediad hwyl yn edrych ar yr Wyddor, geiriau bach defnyddiol a llawer mwy gyda'r tiwtor gwych Non Richards.  Adolygodd y dysgwyr Sylfaen yr amodol gyda Sian Poole, trwy wneud llawer o gemau a siarad.  Canmolodd pawb frydfrydedd Sian trwy'r dydd.  Cafodd y grŵp Canolradd gyfle i greu cymeriadau ac ateb cwestiynau gan esgus taw nhw oedd y cymeriadau hyn gyda Catrin Llwyd.  Roedd llawer o chwerthin yn y dosbarth yma!  Gwnaeth y dysgwyr Uwch lawer o waith trafod gyda Gwen Rice, gan gynnwys trafod "Dylen ni ddileu'r treigladau i wneud dysgu'r Gymraeg yn haws".  Beth dych chi'n feddwl?

Yn y prynhawn, ro'n ni'n lwcus iawn i gael ymweliad gan yr awdures Lois Arnold.  Daeth hi i wneud sesiynau gyda'r dysgwyr i gyd.  Darllenodd hi stori o'i llyfr newydd "Ffenestri" a cynhaliodd hi drafodaeth ar ddarllen a'r math o lyfrau hoffai'r dysgwyr weld ar gael i ddysgwyr.  Roedd y sesiynau'n ddiddorol iawn a mwynheodd pawb gael y cyfle i ofyn cwestiynau a chwrdd â'r awdures.

Mae'r Sadwrn Siarad nesa ar y 19eg o Dachwedd yn y Brifysgol.  Ymrestrwch nawr yma.  Y dyddiad cau yw'r 15fed o Dachwedd 2016.

Cymraeg - Feature Menu