EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Pawb yn mwynhau yng Nghwrs Sadwrn Caerdydd

dydd Llun, 9 Tachwedd, 2015

Daeth dros 50 o ddysgwyr Caerdydd a Bro Morgannwg at ei gilydd ar ddydd Sadwrn 7fed Tachwedd i fwynhau Cwrs Sadwrn ym Mhrifysgol Caerdydd.

Thema’r Cwrs Sadwrn oedd Tywysogion a Chestyll Cymru. Roedd y dosbarthiadau yn llawn hwyl wrth i’r tiwtoriaid gwisgo fel tywysogion a chroeso siaradwr gwadd a oedd yn sôn am y Normaniaid. I gloi’r cwrs roedd cwis cerddoriaeth, roedd hwn yn gyfle gwych i’r dysgwyr ddod at ei gilydd ac ymarfer eu Cymraeg â phobl oedd ar lefelau gwahanol.

Dywedodd Glyn Wise, trefnydd y cwrs: “Mae’n hyfryd i weld cymaint o ddysgwyr ar lefelau gwahanol yn dod at ei gilydd i fwynhau ac ymarfer eu Cymraeg”.

Beth am ddod ar y Cwrs Calan i ymarfer eich Cymraeg sydd ar yr 2il a’r 3ydd o Ionawr ym Mhrifysgol Caerdydd? Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Cymraeg - Feature Menu