EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Mentor Cymraeg am 5 mlynedd!

dydd Mawrth, 1 Rhagfyr, 2015

Mae Eirlys Davies o Riwbina wedi bod yn fentor Cymraeg i Ann Simmons o’r Barri am bum mlynedd erbyn hyn. Cwrddon nhw mewn Noson Rhaglen Fentora a drefnwyd gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg, Prifysgol Caerdydd yn ôl yn Rhagfyr 2010 ac ers hynny maen nhw wedi bod yn cwrdd o leiaf unwaith y mis i siarad Cymraeg.
Dwedodd Eirlys: “Dyn ni’n cyfathrebu mewn nifer o ffyrdd gwahanol – Dyn ni’n e-bostio’n gilydd, mynd i Sain Ffagan, mynd i siopa neu allan am bryd o fwyd. Dw i’n gweld Ann mwy fel aelod o’r teulu y dyddiau hyn! Mae wedi bod yn wych achos dw i wedi cwrdd â ffrindiau newydd trwy fentora Ann hefyd.
Dywedodd Ann: “Mae Eirlys yn ffrind mawr ac yn ysbrydoliaeth i mi. Ro’n i’n arfer bod yn eithaf nerfus pan o’n i’n cwrdd â hi ond dw i ddim o gwbl nawr, dw i’n siarad a siarad a does dim ots gyda fi os dw i’n gwneud camgymeriadau. Mae siarad â hi yn Gymraeg yn help mawr i fi ymarfer yr iaith”.
Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg wedi bod yn rhedeg y rhaglen fentora ers bron i chwe blynedd erbyn hyn ac wedi helpu nifer o ddysgwyr i wella eu Cymraeg trwy gynnig y gwasanaeth hwn iddynt.
Oes diddordeb gyda chi mewn bod yn fentor i ddysgwr Cymraeg? Os felly, cysylltwch â Glyn Wise ar wiseG3@cf.ac.uk / 029 2087 9226.

Cymraeg - Feature Menu