EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Llwyddiant yn Sioe Ieithoedd Llundain

dydd Llun, 19 Hydref, 2015

Aeth 4 aelod o dîm Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg lan i Sioe Ieithoedd Llundain dros y penwythnos.

Roedd dau o'r tiwtoriaid, Glyn Wise a Jane Wilde wedi cynnal Sesiwn Blasu yn y Gymraeg a oedd ym mhrif rhaglen y sioe. Daeth dros 70 o bobl i'r sesiwn oedd yn llawer mwy na nifer o'r sesiynau blasu ieithoedd eraill. Dywedodd Glyn Wise: "Roedd e mor ffantastig i weld cymaint o bobl â diddordeb yn yr iaith Gymraeg! Gaethon ni lot fawr o hwyl a cheisio ffitio cymaint o Gymraeg ag oedd yn bosib yn yr hanner awr oedd gyda ni!"

Roedd Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg hefyd yn rhannu stondin gyda'r Canolfannau eraill dros Gymru. Dywedodd Glyn Wise: "Roedd e'n ddiddorol iawn bod ar y stondin a siarad â phobl o dros y byd i gyd oedd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg".

Dyma'r ail flwyddyn i'r Ganolfan gael llwyddiant yn y sioe ac maen nhw'n gobeithio mynd yn ôl eto y flwyddyn nesaf.

Cymraeg - Feature Menu