EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Hwyl a Haul ar Heol y Frenhines

dydd Llun, 31 Awst, 2015

Roedd tîm marchnata Canolfan Cymraeg i Oedolion yn brysur iawn ar ddydd Gwener 28 Awst yn codi ymwybyddiaeth am gyrsiau Cymraeg i Oedolion ar Heol y Frenhines, Caerdydd.

Dywedodd Gwenllian Willis, Swyddog Marchnata'r Ganolfan: "Mae'n braf iawn gallu dod i ganol y ddinas a siarad â nifer fawr o bobl am ddysgu Cymraeg. Mae'r ymateb wedi bod yn ardderchog hefyd sydd yn galonogol iawn".

Roedd y tîm wrthi'n siarad â'r cyhoedd am y gwahanol gyrsiau ar wahanol lefelau ar draws Caerdydd a'r Fro sy'n dechrau yng nghanol mis Medi. Roedden nhw hefyd yn codi ymwybyddiaeth am y gystadleuaeth i ennill cwrs werth £150 ac yn rhoi bag siopa deniadol i'r rheiny oedd â diddordeb mewn dysgu Cymraeg. Maen nhw hefyd wedi bod i nifer o ddigwyddiadau eraill dros yr haf yn codi ymwybyddiaeth am gyrsiau Cymraeg fel Sioe Amaethyddol y Fro a Tafwyl. Byddan nhw hefyd yn Sioe Fwyd Sain Ffagan ar 5ed a 6ed Medi felly edrychwch mas amdanyn nhw os ydych chi'n mynd.

Os hoffech chi ddechrau cwrs ym mis Medi, cysylltwch â Chanolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg ar 029 2087 4710 / info@learnwelsh.co.uk neu chwiliwch am gwrs sy'n addas ar eich cyfer chi ar y wefan hon.

Cymraeg - Feature Menu