EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Gwersi pêl-droed Cymraeg i gefnogwyr Real Madrid a Juventus

dydd Gwener, 2 June, 2017

Bydd cefnogwyr y bêl gron sy’n ymweld â Chaerdydd ar gyfer Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn derbyn awgrymiadau ar sut i roi cefnogaeth yn Gymraeg i’w timau. Bydd Canolfan Ddiwylliannol Cymraeg y ddinas, yr Hen Lyfrgell, yn helpu cefnogwyr Real Madrid a Juventus i ddysgu ymadroddion pêl-droed syml yn Gymraeg.

Wrth i’r gyffro gynyddu cyn y gêm fawr, bydd yr actor Guto Wynne Davies yn rhoi gwersi am ddim ar y stryd yn iaith y nefoedd tra’n gwisgo lliwiau pêl-droed Cymru.

Bydd yn dysgu ymadroddion pêl-droed defnyddiol i'r Madridistas a’r Juventini cyn y gêm gan gynnwys “Mae Bale ar y bêl!” a “Mae Buffon ar dân!

Bydd y sesiynau yn digwydd bob awr rhwng 1000 a 1600 y tu allan i’r Hen Lyfrgell ar yr Ais, gyda phob gwers ar ffurf perfformiad yn para tuag ugain munud.

Dywedodd Siân Lewis, Prif Weithredwr Menter Caerdydd, y sefydliad sy’n hyrwyddo’r Gymraeg yn y brifddinas:

“Mae pê-droed Ewrop wedi bod yn allweddol yn rhoi ein cenedl a’n dwy iaith genedlaethol ar lwyfan Ewropeaidd. Gan fod Caerdydd nawr yn rhoi croeso i gêm mor fawr gobeithiwn y gall ein ffrindiau o Sbaen, yr Eidal a mannau eraill weld pa mor falch ydym o’r iaith Gymraeg a chymryd y cyfle hwn i ddysgu sut mae siarad am bêl-droed yn y Gymraeg.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd “eu bod wrth eu bodd gyda’r sylw y mae’r brifddinas yn ei dderbyn y penwythnos hwn a bod gweld gwireddu prifddinas gwbl ddwyieithog yn nod y mae’r Cyngor yn gweithio’n strategol tuag ati trwy gydweithio â nifer o bartneriaid a grwpiau yn y ddinas gan gynnwys Menter Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd”.

I’r rhai fydd ag awydd blasu mwy nag ymadroddion pêl-droed yn unig bydd Adran y Gymraeg Prifysgol Caerdydd hefyd yn cynnal sesiynau blasu’r iaith i ymwelwyr a chefnogwyr yn yr Hen Lyfrgell yfory (Ddydd Gwener) a dydd Sadwrn. Cynhelir y sesiynau yna dan arweiniad y tiwtor Ashley Hurford am 11am-12pm ac eto am 1.30pm-2.30pm

Cymraeg - Feature Menu