EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Dathly 40 mlynedd o'r Cwrs Haf!

dydd Iau, 8 Ionawr, 2015

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn falch iawn o ddathlu 40 mlynedd o'r Cwrs Haf eleni!
Dyma ychydig o'i hanes i chi. Ar ôl i’r cwrs Cymraeg Wlpan cyntaf erioed gael ei gyflwyno ym 1974 cynhaliwyd cwrs dwys arbrofol 4 wythnos yn Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, yn haf 1975, ac ym 1976 datblygodd y cwrs hwn yn gwrs 8 wythnos. Yna symudodd y cwrs i Brifysgol Caerdydd yn 2004.
Dros y blynyddoedd rydym wedi cynnwys mwy o lefelau a dewisiadau yn y cyrsiau haf ond tair blynedd yn ôl, am y tro cyntaf erioed, roedd yn bosibl astudio am 2, 4, 6 neu 8 wythnos gyda strwythurau prisio deniadol newydd. O ganlyniad i hyn ac wrth wella a datblygu’r cwrs dros y blynyddoedd, mynychodd dros 100 o bobl ein Cwrs Haf yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.
Hyd heddiw y Cwrs Haf yw’r unig gwrs cwbl ddwys o’i fath yn y Gymraeg. Mae’r cwrs haf yn gyfle unigryw i gael eich trochi yn yr iaith Gymraeg ac yn lle gwych i wneud ffrindiau newydd a dod i adnabod pobl.
Mae cannoedd o bobl o Ogledd a De America, Awstralia, Seland Newydd, Siapan ac o bob rhan o Gymru a’r byd wedi llwyddo i ddysgu Cymraeg ar ein cyrsiau haf dros y blynyddoedd – beth am ymuno a'r Cwrs Haf yn 2016!?

Cymraeg - Feature Menu