EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

News

Gwersi pêl-droed Cymraeg i gefnogwyr Real Madrid a Juventus

dydd Gwener, 2 June, 2017

Bydd cefnogwyr y bêl gron sy’n ymweld â Chaerdydd ar gyfer Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn derbyn awgrymiadau ar sut i roi cefnogaeth yn Gymraeg i’w timau. Bydd Canolfan Ddiwylliannol Cymraeg y ddinas, yr Hen Lyfrgell, yn helpu cefnogwyr Real Madrid a Juventus i ddysgu ymadroddion pêl-droed syml yn Gymraeg.

Gwnewch beth dych chi'n fwynhau yn Gymraeg!

dydd Mercher, 14 Rhagfyr, 2016

Gwnewch beth dych chi'n fwynhau yn Gymraeg!

Beth dych chi'n hoffi ei wneud yn eich amser hamdden?  Dych chi'n hoffi chwarae chwaraeon, actio neu fynd i'r theatr? Beth am wneud y pethau hyn trwy gyfrwng y Gymraeg?

Rygbi i Ferched

Mae Tîm Merched CRCC yn chwilio am chwaraewyr newydd!

Sesiwn ganu mewn tafarn yn sicrhau bod cefnogwyr yn barod i ganu yn ystod penwythnos mawr o chwaraeon

dydd Iau, 10 Tachwedd, 2016

Bydd cefnogwyr rygbi a phêl-droed Cymru yn gallu gloywi eu gwybodaeth o emynau a chaneuon Cymraeg poblogaidd cyn y gemau mawr ar 12 Tachwedd, diolch i sesiwn ganu yn Gymraeg sy’n cael ei chynnal yn nhafarn yr Old Arcade yng Nghaerdydd nos Wener, 11 Tachwedd. 

 

Bydd y gân serch Myfanwy, yr emyn hwyliog Calon Lân ac anthem genedlaethol Cymru, Hen Wlad fy Nhadau, ymysg y caneuon enwog a fydd yn cael eu perfformio yn y digwyddiad am ddim, sy’n dechrau am 8.30pm ac sy’n cael ei drefnu gan Brifysgol Caerdydd.

 

Sadwrn Siarad yr Hydref

dydd Llun, 24 Hydref, 2016

Sadwrn Siarad yr Hydref

Ddydd Sadwrn 22 Hydref, daeth tua 50 o ddysgwyr i ymarfer eu Cymraeg yn Sadwrn Siarad cynta'r flwyddyn.

Map

Diwrnod di-gar / Car-free day

dydd Gwener, 16 Medi, 2016

Mae Cyngor Caerdydd yn cau Plas y Par ar nos Fercher y 21 o Fedi a Dydd Iau y 22 o Fedi.  Mae'n bosib bydd hyn yn effeithio arnoch yn cyrraedd eich dosbarth.  Gweler y map am fanylion.

 

Cardiff Council are closing Park Place on Wednesday 21st and Thursday 22nd September.  This may impact travel to and from your class.  Please see the map for details.

Mentor Cymraeg am 5 mlynedd!

dydd Mawrth, 1 Rhagfyr, 2015

Mae Eirlys Davies o Riwbina wedi bod yn fentor Cymraeg i Ann Simmons o’r Barri am bum mlynedd erbyn hyn. Cwrddon nhw mewn Noson Rhaglen Fentora a drefnwyd gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg, Prifysgol Caerdydd yn ôl yn Rhagfyr 2010 ac ers hynny maen nhw wedi bod yn cwrdd o leiaf unwaith y mis i siarad Cymraeg.

Pawb yn mwynhau yng Nghwrs Sadwrn Caerdydd

dydd Llun, 9 Tachwedd, 2015

Daeth dros 50 o ddysgwyr Caerdydd a Bro Morgannwg at ei gilydd ar ddydd Sadwrn 7fed Tachwedd i fwynhau Cwrs Sadwrn ym Mhrifysgol Caerdydd.

Thema’r Cwrs Sadwrn oedd Tywysogion a Chestyll Cymru. Roedd y dosbarthiadau yn llawn hwyl wrth i’r tiwtoriaid gwisgo fel tywysogion a chroeso siaradwr gwadd a oedd yn sôn am y Normaniaid. I gloi’r cwrs roedd cwis cerddoriaeth, roedd hwn yn gyfle gwych i’r dysgwyr ddod at ei gilydd ac ymarfer eu Cymraeg â phobl oedd ar lefelau gwahanol.

Llwyddiant yn Sioe Ieithoedd Llundain

dydd Llun, 19 Hydref, 2015

Aeth 4 aelod o dîm Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg lan i Sioe Ieithoedd Llundain dros y penwythnos.

Roedd dau o'r tiwtoriaid, Glyn Wise a Jane Wilde wedi cynnal Sesiwn Blasu yn y Gymraeg a oedd ym mhrif rhaglen y sioe. Daeth dros 70 o bobl i'r sesiwn oedd yn llawer mwy na nifer o'r sesiynau blasu ieithoedd eraill. Dywedodd Glyn Wise: "Roedd e mor ffantastig i weld cymaint o bobl â diddordeb yn yr iaith Gymraeg! Gaethon ni lot fawr o hwyl a cheisio ffitio cymaint o Gymraeg ag oedd yn bosib yn yr hanner awr oedd gyda ni!"

Hwyl a Haul ar Heol y Frenhines

dydd Llun, 31 Awst, 2015

Roedd tîm marchnata Canolfan Cymraeg i Oedolion yn brysur iawn ar ddydd Gwener 28 Awst yn codi ymwybyddiaeth am gyrsiau Cymraeg i Oedolion ar Heol y Frenhines, Caerdydd.

Dywedodd Gwenllian Willis, Swyddog Marchnata'r Ganolfan: "Mae'n braf iawn gallu dod i ganol y ddinas a siarad â nifer fawr o bobl am ddysgu Cymraeg. Mae'r ymateb wedi bod yn ardderchog hefyd sydd yn galonogol iawn".

Dathly 40 mlynedd o'r Cwrs Haf!

dydd Iau, 8 Ionawr, 2015

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn falch iawn o ddathlu 40 mlynedd o'r Cwrs Haf eleni!
Dyma ychydig o'i hanes i chi. Ar ôl i’r cwrs Cymraeg Wlpan cyntaf erioed gael ei gyflwyno ym 1974 cynhaliwyd cwrs dwys arbrofol 4 wythnos yn Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, yn haf 1975, ac ym 1976 datblygodd y cwrs hwn yn gwrs 8 wythnos. Yna symudodd y cwrs i Brifysgol Caerdydd yn 2004.

Tudalennau

Cymraeg - Feature Menu