EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Myfyrwyr

Mae ymarfer eich Cymraeg tu allan i’r dosbarth yn bwysig iawn ac mae’n llawer o hwyl! Dyn ni’n cynnig llawer o weithgareddau trwy gydol y flwyddyn yn cynnwys Cyrsiau Sadwrn a Phenwythnos sy’n eich galluogi i ymarfer eich Cymraeg tu allan i’r dosbarth. Beth am edrych ar ein Calendr Digwyddiadau isod i weld beth sy’n addas i chi?

Adnoddau Dysgu

Additional learning materials

Ymarfer eich Cymraeg

Dysgu anffurfiol

Cymraeg - Feature Menu