EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Pam Gwneud i’r Iaith Gymraeg Weithio i Chi?

 • Mae’n creu pwynt gwerthu unigryw
 • Mae’n ennyn ewyllys da a theyrngarwch ymhlith cwsmeriaid presennol
 • Mae’n rhoi mantais gystadleuol i’ch cwmni
 • Mae’n gwella ansawdd eich gwasanaeth
 • Mae’n ehangu eich ymdrechion cyhoeddus
 • Mae’n ehangu eich gweithgaredd CysylltiadaunCyhoeddus
 • Mae eich cwsmeriaid yng Nghymru - siaradwyr Cymraeg a’r di-Gymraeg fel ei gilydd - hefyd ynmcefnogi defnydd o’r iaith ac yn mwynhau delio â busnesau sy’n gwneud hynny
 • Efallai bod eich cwmni yn gorfod cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg felly mae dyletswydd gyfreithiol arnoch i ddarparu gwasanaethau a safonau.
 • “Mae’r farchnad o siaradwyr Cymraeg yn cynyddu yng Nghaerdydd a’r Fro. Rhwng 2001 a 2011 roedd cynnydd o bron i 4,500 o siaradwyr Cymraeg yn yr ardal hon”.
 • Cyfrifiad 2011

Pam ein dewis ni?

 • Ni yw’r darparwyr mwyaf o gyrsiau Cymraeg yn y Gweithle ar draws Cymru ac wedi dysgu miloedd o ddysgwyr mewn gweithleoedd dros y blynyddoedd.
 • Rydym yn arbenigo yn y maes ac wedi bod ers 30 mlynedd.
 • Nid oes corff addysgol arall yng Nghymru sydd â’r un profiad ymarferol yn y maes hwn.
 • Mae gennym dîm ymroddgar sydd yn gyfrifol am y ddarpariaeth hon ac sy’n sicrhau boddhad y cwsmer.
 • Mae ein tiwtoriaid wedi eu hyfforddi i’r radd uchaf, ac yn brofiadol a gwybodus iawn. Rydym yn gyfrifol am hyfforddi tiwtoriaid ar sail genedlaethol trwy’r wlad i gyd. Rydym yn credu mewn CPD a datblygiad staff yr un mor gryf ag ydych chi!
 • Rydym yn gallu cynnig sesiynau Sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith a chyrsiau wedi eu teilwra ar gais.
 • Sut y gallwn ni helpu

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â
029 2087 4710 / cymraeg@caerdydd.ac.uk

Cymraeg - Feature Menu