EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Oriau Ffocws

Ymarfer, Ymarfer, Ymarfer!

Sut dych chi’n meistroli rhywbeth?

Mae ymchwil wedi dangos taw’r ffordd i gyrraedd hyfedredd yw ymarfer.  Roedd rhaid i bob cerddor, arlunydd, chwaraewr gwyddbwyll a chwaraewr da ymarfer!  Mae’r un peth yn wir am ieithoedd.  Yr unig ffordd i wella yw ymarfer.

Fel rhan o’ch cwrs, dylech chi geisio cyflawni oriau ychwanegol (oriau ffocws) tu allan i’r dosbarth.  Y mwya dych chi’n ymarfer y cyflyma bydd eich taith tuag at ruglder.

Cwrs 30 awr = 5 awr ffocws

Cwrs 60 awr = 18 awr ffocws

Cwrs 120 awr = 36 awr ffocws

 

FAQs

 

C. Oes rhaid i fi wneud yr oriau ffocws?  Fydda i’n methu’r cwrs os dw i ddim?

A. Fyddwch chi ddim yn methu’r cwrs.  Dyn ni ddim yn gallu eich gorfodi ond dyn ni’n eich annog i geisio eu gwneud.  Mae’n bwysig iawn ymarfer tu allan i’r dosbarth er mwyn dod yn rhugl.

 

C. Does dim amser gyda fi!  Dw i’n gweithio llawn amser, mae teulu gyda fi a dw i’n dod i’r dosbarth.  Sut dw i’n gallu gwneud oriau ychwanegol?

A. Yn Rhaglen y Dysgwyr, dyn ni wedi dangos sut dych chi’n gallu cyrraedd yr oriau.  Does dim rhaid gwneud llawer o oriau bob wythnos, e.e. dwy awr bob mis.

 

C. Dw i ddim yn gallu fforddio mynd i Sadyrnau Siarad neu glybiau darllen!  Oes pethau eraill dw i’n gallu eu gwneud?

A. Oes.  Dych chi’n gallu mynd i foreau coffi, Clonc yn y Cwtsh a llawer o bethau eraill.  Bydd digwyddiadau am ddim yn cael eu trefnu yn ystod y flwyddyn.

 

C. Dw i’n darllen gyda fy mhlentyn bob nos, ydy hynny’n cyfri?

A. Mae’n bwysig iawn bod chi’n gwneud cymaint o bethau â phosib i ymarfer tu allan i’r dosbarth ac mae darllen, gwrando ac edrych ar y teledu yn ffyrdd gwych i ymarfer a gwella’ch Cymraeg.  Er hynny, yn anffodus dyw’r ymafer hwn ddim yn gallu cyfri achos bod dim tiwtor a dyn ni ddim yn gallu ei fonitro.

Cymraeg - Feature Menu