EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Ymarfer eich Cymraeg

Cael hwyl drwy’r Gymraeg!

Mae’n bwysig eich bod chi’n manteisio ar bob cyfle sydd gyda chi i ymarfer eich Cymraeg.  Mae llawer o gyfleoedd i ymarfer wedi’u rhestru yn eich Rhaglen chi ac dw i’n edrych ymlaen yn fawr at eich gweld chi mewn rhai o’n digwyddiadau anffurfiol yn ystod y flwyddyn.  Gobeithio dewch chi i gymaint o bethau ymarfer ag sy’n bosib.

Mae eich taith tuag at ruglder yn bwysig iawn i ni a dyn ni eisiau eich helpu chi i ymarfer a gwella.  Y mwya dych chi’n ymarfer, y cyflyma bydd eich taith tuag at ruglder.  Dewch i gael hwyl drwy siarad y Gymraeg a gwneud ffrindiau gyda llawer o ddysgwyr eraill o bob safon!

Byddwn ni’n creu mwy o weithgareddau yn ystod y flwyddyn ac os oes syniadau gyda chi am weithgareddau hoffech chi eu gweld, beth am rannu’ch syniadau gyda fi?

Cofiwch fy mod i yma i’ch helpu chi!

Mwynhewch!

Jo

Tiwtor (Dysgu Anffurfiol)

 

Calendr 

Cymraeg - Feature Menu