EXPLORE CARDIFF UNIVERSITY

Amdanom ni

Cewch groeso cynnes iawn gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd pan ddewch atom i ddysgu neu i wella’ch Cymraeg. Gydag amrediad eang o gyrsiau ar gael, a chwricwlwm sydd wedi ei sefydlu ers amser, sydd wedi ei redeg a’i brofi, bydd dysgu Cymraeg gyda ni yn sicr yn hwyl yn ogystal ag yn brofiad llwyddiannus. Dewch i ymuno â’n cymuned a byddwn yn dod â’r Gymraeg allan ohonoch chi!

Mae’r dewis o gyrsiau Cymraeg sydd ar gael yn eang iawn ac maent wedi eu cynllunio fel bo rhywbeth ar gael i bawb. Mae’r cyrsiau yn dechrau gyda sesiynau Blasu byr a chyrsiau i ddechreuwyr pur, hyd at lefel hyfedredd, ble croesewir pob dysgwr, yn ogystal â’r rhai sydd eisiau gwella’u Cymraeg. Mae cyrsiau unwaith a dwywaith yr wythnos ar gael yn ogystal â chyrsiau bloc llawn-amser dros bythefnos o hyd neu hyd at 8 wythnos! Yn ychwanegol at hynny, gallwch hyd yn oed ddysgu Cymraeg ar-lein!

Fel y Ganolfan Cymraeg i Oedolion cyntaf i’w sefydlu yng Nghymru, rydyn ni’n falch iawn o’n hanes ac yn anelu at adeiladu’n barhaus ar ein llwyddiant.

Cymraeg - Feature Menu